Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13566 Innovació en Centres - LL.PSICOPEDAGO.00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
La matèria s'estructurarà en una primera part de caràcter més teoricoconceptual i d'una segona més relacionada amb l'anàlisi i valoració de distints projectes i experiències d'innovació en centres escolars
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
Carbonell, J. (2002). La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata. Escudero, J.M. y González, M.T. (1987). Innovación educativa. Teorías y procesos de desarrollo. Barcelona: Humanitas. Fullan, M. (2002). Las fuerzas del cambio. Explorando las profundidades de la reforma educativa. Madrid: Akal. Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en educación. Barcelona: Octaedro. Popkewitz, T. (1994). Sociología política de las reformas educativas. Madrid. Santos, M.A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata.
Continguts
Programa teòric: -Aproximació conceptual de canvi, innovació i reforma educativa. -Multidimensionalitat del canvi. -Perspectives de la innovació educativa. -Canvis socials i canvis escolars. -Innovació i centres escolars. Programa pràctic: Les activitats se centraran en l'anàlisi de la innovació en centres escolars, la seua conceptualització, complexitat i àmbits d'acció. Estudi de casos pràctics. Anàlisi crítica de lectures.
Objetius
- Caracteritzar el fenomen de la innovació educativa. - Identificar les diferents perspectives sobre la innovació. - Conéixer els principals elements de la institució escolar que intervenen en els processos innovadors. - Analitzar polítiques i pràctiques d'innovació.
URL de Fitxa