Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13565 Història de l'Educació a Espanya - LL.PSICOPEDAGO.00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Educació Comparada i Història de l'Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Presentació de temes pel professor a través de *GUIES.
Elaboració de síntesis globals per l'alumne.
Participació en comentaris de text, seminaris, lectures.
Met. Avaluació
Examen Final i treball


Bibliografia
Delgado, B., Hª de la Educación en España. 3 T, Ed. S.M. Madrid.
Capitán, A., Hª de la Educación en España, Dykinson, Madrid 1991 (2T).
Puelles Benitez, M., Educación e ideología en la España Contemporánea, Labor 1980.
Esteban, L. Y López, R., Hª de la Enseñanza y de la Escuela, Tirant lo Blanch, Valencia 1994.
Continguts
HUMANISME I EDUCACIÓ.
EDUCACIÓ I ILUSTRACIÓ EN EL S.XVIII.
CAP A LA CONSOLIDACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL.
REFORMISMO SOCIAL I EDUCACIÓ EN ELS INICIS DEL SXX.
POLITICA I EDUCACIÓ EN LA II REPLUBLICA.
VAIG VEURE LA EDUCACIÓ DURANT EL FRANQUISME.
Objetius
-Elaborar síntesis globals sobre el fet històric-educatiu en l'Espanya Moderna i Contemporània.

-Poder interpretar textos del passat.

-Definir i conceptuar la professió de pedagog a través de l'estudi del passat, incorporant a aquella quant sigui útil i il·lustratiu.

-Conèixer el passat en funció d'un present i un futur.

URL de Fitxa