Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13564 Avaluació de Programes, Centres i Professors - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Lliçó magistral; discussió dirigida, activitats individuals i en grup d'aplicació dels continguts. Pràctiques i tutories
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
ALVIRA MARTIN, F. (1991): Metodología de la evaluación de programas. Madrid. centro de Investigaciones sociológicas.
BARBIER, J.M. (1993): La evaluación en los procesos de formación. Barcelona. Paidós.
DOHERTY, G. (1997): Desarrollo de sistemas de calidad en la educación..Madrid. La Muralla.
HOUSE, E.R. (1994): Evaluación, ética y poder. Madrid. Morata.
McCORMICK, R. y JAMES, M. (1997): Evaluación del curriculum en los Centros Escolares.Madrid. Morata.
Continguts
Els continguts s'estructuraran al voltant dels següents nuclis:
* Bases teòriques per a l'avaluació educativa: Especificacions del concepte d'avaluació.
* Models d'avaluació en funció de les finalitats, agents i destinataris.
* Tècniques i instruments al servici de l'avaluació de Centres, programes i professors.
* L'avaluació Institucional com a ferramenta de millora de l'educació
* Avaluació i qualitat educativa. L'avaluació per a la millora de la qualitat dels centres educatius. Propostes i experiències pràctiques.
Objetius
- Identificar i valorar els distints tipus d'avaluació en funció de la seva contribució al densevolupament professional i a la millora dels centres educatius.
- Conèixer els principals enfocaments i models per a l'avaluació de les Institucions Educatives i les seves repercussions en la qualitat de les organitzacions escolars
- Familiaritzar a l'alumne/a amb instruments i tècniques per a portar a terme l'avaluació de centres, programes i professors.
URL de Fitxa