Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13535 Pedagogia del Joc - D.EDUC.SOCIAL 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Teoria de l'Educació
Professor responsable
G3135 - PEDRO GARFELLA ESTEBAN
Met. Docent
Elaboració de Treball d'investigació i d'experiències educatives en grups amb presentació i debat. Elaboració de portafolis.
Met. Avaluació
Prova escrita de raonament amb portafolis.Treball d'investigació en grups amb presentació i debat.Elaboració de portafolis personal. Autoevaluació i coevaluació.
Bibliografia
BORJA, M. (Coord.).(1994). "Tema monográfico: Ludotecas". Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 19.GARFELLA, P. (1998). El absentismo escolar. Un programa de intervención en educación primaria. Sev. Public. Universidad de Valencia. Ayto. Gandia.GARFELLA, P. R. (1997). "El devenir histórico del juego como procedimiento educativo: El ideal y la realidad". Rev. Historia de la Educación, 16.GARFELLA, P.R.y LOPEZ, R. (1999). El juego como recurso educativo. (Guía antológica). Tirant lo blanch. Valencia. SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ.(1994). La alternativa de juego II. Los libros de la catarata. Madrid.UNESCO. (1993). Guía de simulación y de juegos para la educación ambiental. De la edición castellana , Los libros de la catarata. Madrid.
Continguts
Introducció: L'esdevenir històric del joc: des dels clàssics al realisme pedagògic.
Tema 1: Els jocs educatius: antecedents i desenvolupament.
Tema 2: Teories de joc: dels enunciats clàssics a la psicoanàlisi.
Tema 3: Teories constructivistes del joc.
Tema 4: El concepte de joc i el seu anàlisi dimensional.
Tema 5: Les ludoteques com a agències educatives.
Tema 6: Els joguets com a elements del joc: normes de seguretat.
Tema 7: Instruments per a l'anàlisi i la classificació de joguets: el sistema E.S.A.R.
Tema 8: Museus del joguet.
Tema 9: El joc - simulació com a tècnica educativa.
Objetius
Verificar com el joc i el joguet ha sigut un mig formatiu/educatiu en l'història de l'home.Extraure les conseqüències pedagògiques que es deriven de les teories més representatives.Comprendre i conèixer l'origen, concepte i funcions de les ludoteques. Caracteritzar els atributs de qualitat d'un bon joguet i conèixer les normes de seguretat.Analitzar jocs i joguets en termes psicopedagògics. Elaborar Projectes de ludoteques.Desenvolupar habilitats de recerca i tractament de la informació.Aplicar les habilitats pròpies de les tècniques d'aprenentatge cooperatiu.
URL de Fitxa