Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13506 Abandó i Fracàs Escolar - D.EDUC.SOCIAL 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
-activa i participativa.
-treballs individuals i en grup.
-Lectures de sensibilització i crítica.-discussions en grup.
Met. Avaluació
Examen Final i treball
Bibliografia
Valverde (1996) El proceso de inadaptación social.Marfil.
Olreus (1998) Conductas de acoso entre escolares. Morata.
Hargreaves (1998) Una educación para el cambio. Octaedro.
Giroux (2003) La inocencia robada. Morata.
Continguts
-DIVERSITAT CULTURAL I DESIGUALTAT SOCIAL: Complexitat dels fenòmens socioculturals. Noves formes d'exclusió social: Fracàs escolar, absentisme i marginació. Necessitat de reconstrucció crítica del paper de les institucions educatives per a afavorir cultura democràtica i ciutadania intercultural. Avaluació com a formació i Disciplina com a procés Socializador.
-EXIT-FRACAS ESCOLAR: Estratègies i polítiques educatives. Polítiques igualitàries i els seus desiguals resultats. Repercussions organitzatives, personals, culturals, morals i polítiques en la cultura dels centres. L'escolarització com a construcció mental. La diversitat i el currículum comú. Respostes didàctiques i organitzatives. Conseqüències socials d'una determinada pràctica avaluadora. Polítiques de formació professional i ocupacional. Àmbits d'intervenció socioeducativa.
Objetius
- Anàlisi de la problemàtica socioeducativa actual i de les causes psicosocials determinants del fracàs i absentisme escolar.
- Implicació dels alumnes en l'elaboració de programes i recursos comunitaris de suport als escolars en situacions d'inadaptació i risc social.
- Coneixement de les polítiques de formació professional i ocupacional.
URL de Fitxa