Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12147 Microeconomia II - GEDE 2003-TP-


Centre
Facultat d'Economia
Departament
Anàlisi Econòmica
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
Bibliografia Bàsica

Pindyck, Robert. S. y Rubinfeld, Daniel L. (2009) Microeconomía. Madrid: Pearson Education, S. A. (sèptima edició).


Bibliografia Complementària

Frank, R. H. (2001) Microeconomía y conducta. McGraw-Hill.

Katz, M. L. y Rosen, H. L. (1994) Microeconomía, Addison-Wesley Iberoamericana.

Krugman, P. and Wells, R.(2006) Introducción a la Microeconomía. Editorial Reverté.

Laidler, D. y Estrin, S. (1995) Microeconomía, Prentice Hall (quarta edició).

Nicholson, W. (2006) Microeconomía Intermedia y aplicaciones. Thomson Editores Spain (novena edició).

Varian, H. (2003) Microeconomía intermedia: Un enfoque actual. Antoni Bosch Ed. (quinta edició).
Continguts
Tema 1. La maximització dels beneficis i l'oferta competitiva (I).

1.1 Els supòsits dels mercats competitius.
1.2 La maximització dels beneficis.
1.3 L'elecció del nivell de producció a curt termini: la corba d'oferta de l'empresa competitiva.
1.4 La corba d'oferta del mercat a curt termini.

Tema 2. La maximització dels beneficis i l'oferta competitiva (II).

2.1 L'elecció del nivell de producció a llarg termini: la corba d'oferta de la
indústria competitiva.
2.2 L'excedent del productor
2.3 L'efecte d'un impost o d'una subvenció.


Tema 3. El poder de mercat: el monopoli.

3.1 El monopoli: la decisió de producció del monopolista.
3.2 El monopoli multiplanta.
3.3 El poder del monopoli i les seues fonts.
3.4 Costos socials del poder de monopoli i regulació de preus.
3.5 La discriminació de preus.


Tema 4. La competència monopolística i l'oligopoli.

4.1 La competència monopolística.
4.2 L'oligopoli amb producte homogeni.
4.3 El model de Cournot.
4.4 El model de Stackelberg.
4.5 La competència basada en preus: Bertrand.
4.6 Competència enfront de col?lusió: el dilema del presoner.


Tema 5. Els mercats de factors.

5.1 La demanda competitiva d'un factor.
5.2 El monopsonio.
5.3 El monopoli bilateral
5.4 L'oferta de factor a una empresa.
Objetius
Un dels objectius generals de l'assignatura és oferir als estudiants un enfocament exhaustiu, encara que accessible, de la microeconomia moderna. Volem transmetre-li que la seua comprensió és determinant en la presa de decisions empresarials, en l'elaboració de les polítiques econòmiques i, en general, en el coneixement de com funciona l'economia moderna. Per a aconseguir este objectiu s'oferiran explicacions intuïtives dels principals resultats del models que es plantegen.
URL de Fitxa