Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12141 Matemàtica Financera - LL.CC.AA.FINAN.1999


Centre
Facultat d'Economia
Departament
Economia Financera i Actuarial
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Assistència a les classes teòriques i participació activa en les classes pràctiques. Coordinador: Román Ferrer Lapeña.
Met. Avaluació
Es realitzarà una prova escrita el final del semestre, en el període oficial d'exàmens. A més de la nota de l'examen, en la determinació de la qualificació final es tindrà en compte: l'actitud, la participació i el treball de l'estudiant durant el curs.
Bibliografia
- DE PABLO, A. (1998): "Matemáticas de las operaciones financieras, Tomo I". 3ª Ed, Editorial UNED, Madrid.
- MENEU, V.; JORDÁ, M. P. y BARREIRA, M.T. (1994): "Operaciones financieras en el mercado español". Editorial Ariel.
- NAVARRO, E. Y NAVE, J. (2001): "Fundamentos de Matemáticas Financieras". Editorial Antoni Bosch, Barcelona.
Continguts
TEMA 1. CONCEPTES PREVIS
TEMA 2. LA CAPITALITZACIÓ COMPOSTA
TEMA 3. VALORACIÓ FINANCERA DE CONJUNTS DE CAPITALS
TEMA 4. OPERACIÓ FINANCERA
TEMA 5. OPERACIÓ D'AMORTITZACIÓ. PRÉSTECS
Objetius
Proporcionar a l'estudiant els fonaments de la Matemàtica Financera i una primera aproximació a l'estudi de les operacions.
L'enfocament és el d'oferir plantejaments teòrics i generals que constituïsquen un cos coherent de coneixements dotat de permanència, de forma que permeta no sols l'anàlisi de les operacions financeres que es porten a terme actualment sinó, la qual cosa és més important, també el de les noves operacions que puguen sorgir en el mercat financer, que està sotmés a continus i importants canvis.
URL de Fitxa