Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12102 Economia dels Països en Desenvolupament - GEE 2003-TP-


Centre
Facultat d'Economia
Departament
Economia Aplicada
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
En les classes teòriques el professor exposarà els continguts bàsics de la matèria, resoldrà dubtes i orientarà l'estudi del material bibliogràfic. En les páctiques, a partir d'un cas hipotètic i orientats pel professor, els estudiants elaboraran un projecte de desenvolupament.
Met. Avaluació
La qualificació de la part teòrica s'obtindrà mitjançant un examen de tipus test sobre el material bibliogràfic i els continguts explicats en les classes. La de la part pràctica s'obtindrà mitjançant un examen de tipus test i el projecte de desenvolupament realitzat durant el curs.
Bibliografia
BERZOSA, C., BUSTELO, P. Y DE LA IGLESIA, J. (1996): Estructura Económica Mundial, Ed. Síntesis, Madrid.
EATWELL, J. i OTROS (1993): Desenvolupament económico.
FUHEM-ICARIA, Barcelona.
(En la Guía Docent hi han bibliografia bàsica, complementaria i lectures recomanades, per a cada tema).
Continguts
Part Teòrica
1. Introducció.
2. Breu perspectiva teòrica.
3. El model exportador primari..
4. Les economies regressives.
5. El desenvolupament mitjançant la industriatlizació.
6. La Industrialització Substitutiva d?Importacions (ISI).
7 Els nous països industrialitzats (NPIs)
8. EL desenvolupament autònomo
9. EL socialisme perifèric
10. Planificació de Situacions (*)

Part Pràctica
1. Introducció al Marc Lògic i Enfocament Integral
2. Anàlisi de Participació
3. Anàlisi de Problemes
4. Anàlisi d'Objectius
5. Anàlisi d'Estratègies
6. La Matriu de Planificació
(En la Guía Docent hi han els epígrafs i els continguts mínims per a cada tema).
Objetius
L'objectiu d'aquest curs és que l'estudiant assoleixca els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la comprensió de les economies anomenades en vies de desenvolupament. El curs es desglossa en classes teòriques i pràctiques. La part teòrica ofereix una perspectiva doctrinal i històrica sobre la matèria, així com anàlisis dels aspectes comuns i especifics més importants de les economies subdesenvolupades i polítiques al respecte. La part pràctica consisteix en la realització d'un projecte de cooperació per al desenvolupament. (Veure Guia Docent)
URL de Fitxa
http://www.uv.es/~march/menu-d.htm