Home > Degree > Groups > Group > Timetable

Consulta del horario de una agrupación

Grado de Sociología   

4FTC  30 ECTS  

Four-month period Weeks

 
08:00
  :30
09:00
  :30
10:00
  :30
11:00
  :30
12:00
  :30
13:00
  :30
14:00
  :30
15:00
  :30
16:00
  :30
17:00
  :30
18:00
  :30
19:00
  :30
20:00
  :30
21:00
Monday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
34417 The method of social sciences Group F Subgroup X0 Classroom O32
 
 
 
 
 
 
 
 
Wednesday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thursday
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friday