Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació > Horari

Consulta de l'horari d'una agrupació

Programa Doble Titulación Sociología-CCPPAA   

4APA/M/BILINGÜE  64,5 ECTS  

Quadrimestre Setmanes

 
08:00
  :30
09:00
  :30
10:00
  :30
11:00
  :30
12:00
  :30
13:00
  :30
14:00
  :30
15:00
  :30
16:00
  :30
17:00
  :30
18:00
  :30
19:00
  :30
20:00
  :30
21:00
Dilluns
 
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimarts
 
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34970 Política comparada Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34979 Drets humans i cooperació internacional Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
34969 Hisenda pública i administració financera Grup PASubgrup X1 Aula N307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimecres
 
 
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
 
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijous
 
 
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34971 Cultura, comportament i actors polítics Grup PASubgrup X1 Aula N307
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
34406 Estructura i canvi social a Espanya Grup A Subgrup X0 Aula N518
 
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
34983 Procediment administratiu Grup PASubgrup X0 Aula N102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divendres