Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació > Horari

Consulta de l'horari d'una agrupació

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos   

3FG/T/ BILINGÜE  60 ECTS  

Quadrimestre Setmanes

 
08:00
  :30
09:00
  :30
10:00
  :30
11:00
  :30
12:00
  :30
13:00
  :30
14:00
  :30
15:00
  :30
16:00
  :30
17:00
  :30
18:00
  :30
19:00
  :30
20:00
  :30
21:00
Dilluns
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimarts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
Dimecres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
 
 
 
 
Dijous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33561 Tècniques d'auditoria Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33573 Salut laboral Grup G Subgrup X0 Aula OB6
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33569 La funció de recursos humans Grup F Subgrup X0 Aula OB4
Divendres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33564 Dret de la seguretat social I Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Grup F Subgrup X0 Aula OB4