Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació > Horari

Consulta de l'horari d'una agrupació

Grado de Derecho   

SEGON GRAU DRET- A  60 ECTS  

Quadrimestre Setmanes

 
08:00
  :30
09:00
  :30
10:00
  :30
11:00
  :30
12:00
  :30
13:00
  :30
14:00
  :30
15:00
  :30
16:00
  :30
17:00
  :30
18:00
  :30
19:00
  :30
20:00
  :30
21:00
Dilluns
 
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimarts
 
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35207 Dret civil II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35210 Dret administratiu I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimecres
 
 
 
 
 
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35215 Dret penal I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divendres
 
 
 
 
 
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35219 Dret mercantil I Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35218 Dret constitucional II Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108
35217 Dret internacional públic Grup A Subgrup X1 Aula N108