Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació

Consulta d'una agrupació

Grado de Derecho   

QUART GRAU DRET- L  42 ECTS  

ORA-06502: PL/SQL: error : buffer de cadenas de caracteres demasiado pequeño numérico o de valor
Assignatura
Nom
Tipus
ECTS
Grup
Places
Matriculats

35209 Dret civil IV Obligatori 6 50 51

35214 Dret processal III Obligatori 4,5 52 54

35224 Dret financer i tributari II Obligatori 6 51 53

35225