Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació

Consulta d'una agrupació

Grado de Derecho   

OPT.-ITINERARI LITIGACIÓ vesprada  18 ECTS  

Assignatura
Nom
Tipus
ECTS
Grup
Places
Matriculats

35254 Litigació i teoria de la prova Optatiu 4,5 55 54

35255 ADR (solució extrajurisdiccional de conflictes) Optatiu 4,5 55 53

35256 Causes matrimonials canòniques Optatiu 4,5 50 48

35257 Procés laboral Optatiu 4,5 50 48