Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació

Consulta d'una agrupació

Grado de Sociología   

3FTC  60 ECTS  

Assignatura
Nom
Tipus
ECTS
Grup
Places
Matriculats

34403 Teoria sociològica contemporània Obligatori 9 49 47

34406 Estructura i canvi social a Espanya Obligatori 6 30 34

34407 Estructura i canvi social al País Valencià Obligatori 6 35 27

34409 Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud Obligatori 6 48 51

34410 Societat i medi ambient: població i recursos naturals Obligatori 6 30 34

34416 Tècniques qualitatives d'investigació social Obligatori 9 40 38

34420 Política comparada Obligatori 6 30 24

34423 Antropologia social de les societats contemporànies Obligatori 6 25 23

34425 Economia i territori al País Valencià Obligatori 6 40 28