Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació

Consulta d'una agrupació

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos   

3C/M/BILINGÜE  60 ECTS  

Assignatura
Nom
Tipus
ECTS
Grup
Places
Matriculats

33561 Tècniques d'auditoria Obligatori 6 45 44

33564 Dret de la seguretat social I Obligatori 6 45 45

33565 Dret de la seguretat social II Obligatori 6 45 45

33567 Dret processal laboral Obligatori 6 45 45

33569 La funció de recursos humans Obligatori 6 45 44

33570 Direcció estratègica de l'empresa Obligatori 6 45 45

33573 Salut laboral Obligatori 6 45 46

33574 Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals Obligatori 6 45 45

33576 Sistemes de relacions laborals Obligatori 6 45 45

33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Obligatori 6 45 39