Inici > Estudis de grau > Agrupacions > Agrupació

Consulta d'una agrupació

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos   

3C/M/BILINGÜE  60 ECTS  

Assignatura
Nom
Tipus
ECTS
Grup
Places
Matriculats

33561 Tècniques d'auditoria Obligatori 6 55 51

33564 Dret de la seguretat social I Obligatori 6 54 54

33565 Dret de la seguretat social II Obligatori 6 60 55

33567 Dret processal laboral Obligatori 6 54 53

33569 La funció de recursos humans Obligatori 6 48 49

33570 Direcció estratègica de l'empresa Obligatori 6 54 47

33573 Salut laboral Obligatori 6 54 48

33574 Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals Obligatori 6 50 51

33576 Sistemes de relacions laborals Obligatori 6 55 50

33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat Obligatori 6 54 48